Vänsterpartiet Aneby

Inga vinster i välfärden – vi är inte till salu

  • Meta

  • Annonser

Posted by vansterpartiet på 5 februari, 2017

Välkommen till ett Aneby för alla – Inte bara för några få

 

Kom med och arbeta med oss för ett solidariskt, rättvist och jämställt samhälle där välfärden är offentlig och trygg, och där privata vinstintressen i vård, omsorg och skola inte hör hemma.

Vi är socialister som vill bidra till att samhället ska vara till för alla oavsett ursprung eller ekonomiska förutsättningar. Det är dags att sätta ner foten och säga nej till de försämringar som genomförs på många områden – vården, äldreomsorgen, skolan, kommunikationerna mm. De privatiseringar som nu genomförs i allt snabbare takt kommer att slå sönder det samhälle som vi hitills velat uppfatta som en gemenskap och trygghet för alla.

En röst på Vänsterpartiet Aneby är en röst för:

  •  Ett mångkulturellt samhälle där alla är och känner sig välkomna.

  •  En kommun som är en jämställd arbetsgivare.

  •  Ökade resurser till förskola, fritids och grundskola för bättre undervisningskvalitet och en hållbar arbetssituation.

  •  Att alla aktiviteter i skolan är gratis.

  •  Vård och omsorg som bedrivs utan vinstintresse, med utgångspunkt från människors behov.

  •  Låga avgifter i Kulturskolan samt kommunala sommarjobb för gymnasieungdomar.

  •  En landsbygdsutveckling som tas på allvar, kommunikationer och samhällsservice måste nå alla kommuninvånare.

  •  En grön kommun där vi tar hänsyn till miljön vid alla politiska beslut. Vår mat är ekologisk och närproducerad.

Aneby är en kommun i konstant utveckling. Den är i behov av påverkan av andra politiska idéer. I nuläget upplever vi att Aneby behöver en lite mer aktiv och realistisk politik. Vi vill ha en politik som inte står för  privatisering. I Aneby behöver vi utveckla de demokratiska krafter som strävar efter ett mångkulturell samhälle. Idag ser vi hur skola vård och omsorg har försämrats p g a att vinst. Vinsten går för kvalitet.

Vänstern i Aneby hoppas att vi kan förena demokratiska krafter mot högerextremistiska rörelser som förespråkar våld och främlingsfientlighet.

Sverige är uppbyggt av ett demokratiskt vänster som eftersträvat barns och kvinnors trygghet, skydd åt människor som flyr från krig och elände, äldre personers möjlighet att njuta av sin pension och ge utsatta i samhället en chans att komma tillbaka till en dräglig vardag. Att klart och tydligt visa att vi är för ett solidariskt och socialistiskt samhälle har aldrig varit viktigare än idag.

Vi förväntar oss att de socialister som verkligen efterfrågar en riktig socialistisk politik stödjer denna process. Vi förväntar oss också att de som är emot orättvisor och för en stark välfärdsstat stödjer vår politik.

Det finns många personer i kommunen som har efterfrågat en riktig socialistisk rörelse som vågar stå emot kapitalismens och rasismens onda krafter samt nazismens renässans. Vi får inte vara tysta mot orättvisor. Det finns två riktlinjer i detta; att skapa opinion och att kunna föra fram socialistiska idéer i beslutsfattande forum.  Så vi blir självklart väldigt nöjd om vi får vara med och besluta men vi blir också nöjd om vi kan få folk att ändra åsikt och inse att vi måste stödja en humanistisk politik.

Tillsammans skapar vi ett jämlikt Aneby!

Vill du också ha ett Aneby för alla? Ett hållbart Aneby där behoven hos alla våra invånare kommer före marknadsintressen och exploatering?
Bli medlem idag!

http://www.vansterpartiet.se/blimedlem

 

Gilla oss på Facebook!

https://www.facebook.com/AnebyVanster/

 

Kontakta oss:

helenkarlsson.karlsson@gmail.com

 

Läs mer om Vänsterpartiet:

http://www.vansterpartiet.se

Annonser

Posted in Okategoriserade | Leave a Comment »