Vänsterpartiet Aneby

Inga vinster i välfärden – vi är inte till salu

  • Meta

  • Annonser

Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Posted by vansterpartiet på 5 februari, 2017

Välkommen till Vänsterpartiet i Aneby – vi är inte till salu!

Kom med och arbeta med oss för ett solidariskt, rättvist och jämställt samhälle där välfärden är offentlig och trygg, och där privata vinstintressen i vård, omsorg och skola inte hör hemma.

Vi är socialister som vill bidra till att samhället ska vara till för alla oavsett ursprung eller ekonomiska förutsättningar. Det är dags att sätta ner foten och säga nej till de försämringar som genomförs på många områden – vården, äldreomsorgen, skolan, kommunikationerna mm. De privatiseringar som nu genomförs i allt snabbare takt kommer att slå sönder det samhälle som vi hitills velat uppfatta som en gemenskap och trygghet för alla.

Vi vill verka för ett hållbart Aneby genom att:

– Stå upp för rättvisa och solidaritet

– Se till att inga privata vinster tas ut ur skola, vård och omsorg

– Stödja klimat- och miljöomställningen

– Verka för fler jobb till unga

– Motarbeta rasism och stärka integrationen av invandrare

Aneby är en kommun i konstant utveckling. Den är i behov av påverkan av andra politiska idéer. I nuläget upplever vi att Aneby behöver en lite mer aktiv och realistisk politik. Vi vill ha en politik som inte står för  privatisering. I Aneby behöver vi utveckla de demokratiska krafter som strävar efter ett mångkulturell samhälle. Idag ser vi hur skola vård och omsorg har försämrats p g a att vinst. Vinsten går för kvalitet.

Vänstern i Aneby hoppas att vi kan förena demokratiska krafter mot högerextremistiska rörelser som förespråkar våld och främlingsfientlighet.

Sverige är uppbyggt av ett demokratiskt vänster som eftersträvat barns och kvinnors trygghet, skydd åt människor som flyr från krig och elände, äldre personers möjlighet att njuta av sin pension och ge utsatta i samhället en chans att komma tillbaka till en dräglig vardag. Att klart och tydligt visa att vi är för ett solidariskt och socialistiskt samhälle har aldrig varit viktigare än idag.

Vi förväntar oss att de socialister som verkligen efterfrågar en riktig socialistisk politik stödjer denna process. Vi förväntar oss också att de som är emot orättvisor och för en stark välfärdsstat stödjer vår politik.

Det finns många personer i kommunen som har efterfrågat en riktig socialistisk rörelse som vågar stå emot kapitalismens och rasismens onda krafter samt nazismens renässans. Vi får inte vara tysta mot orättvisor. Det finns två riktlinjer i detta; att skapa opinion och att kunna föra fram socialistiska idéer i beslutsfattande forum.  Så vi blir självklart väldigt nöjd om vi får vara med och besluta men vi blir också nöjd om vi kan få folk att ändra åsikt och inse att vi måste stödja en humanistisk politik.

Annonser

Posted in Lokalt, Okategoriserade | Leave a Comment »